Stiftelsen Naturförsvar mot tillväxthotet beslutar 23 april 2024 att bevilja Helena Björnström & Petra Wikström, 5 000 kr för boende i samband med inventering av hotade sandtallskogar i Norrbottens län.
Beslutsmotivering
En enhällig styrelse fann det givet att stödja er!
Vi både imponeras och inspireras av ert gedigna arbete för att öka kunskaperna om naturvärden/mykorrhizasvampar i de nordliga sandtallskogarna och skydda dessa unika och tyvärr hotade naturmiljöer. Vi stödjer helhjärtat ert konkreta, målmedvetna arbete
och ser att era planerade aktiviteter och målet med insatserna väl stämmer överens med stiftelsens ändamål och syfte.
Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *