Stiftelsen är ingen insamlingsstiftelse och bedriver ingen insamlingsverksamhet, men stiftelsen kan ta emot gåvor. Vill du skänka en gåva? Ta kontakt med styrelsen via kontaktuppgifterna nedan.

stiftelsennaturforsvar@gmail.com

Vårt bankkonto är:

Ekobanken, kontonummer 97001089100.