Naturskyddsföreningen Umeå med omnejd har beviljats 5 000 kr för fortbildning/studiecirkel inom miljöjuridik.