2024-04-23 har Helena Björnström & Petra Wikström beviljats 5 000 kr för boende i samband med inventering av hotade sandtallskogar i Norrbottens län.

2024-01-29 har Skogsupproret beviljats 8 000 kr för föreläsning om möjliga juridiska konsekvenser av att göra fredlig civil olydnad med fokus på att försvara skog, samt träning i hur medborgare kan använda sig av fredlig civil olydnad för att försvara skog och förändra skogsbruk.

2024-01-29 har Naturskyddsföreningen i Luleå beviljats 7 000 kr för föreläsning om matsvinn.

2023-05-30 har bidrag har beviljats Ulrika Karlsson för genomförande av Skogspolitiska skolan, ett informationsprojekt/folkbildningsprojekt om kyrkans markinnehav och demokratiska processer som styr besluten om skogen.

2023-04-05 har Ingrid och Nikolas Berg, Medskaparna beviljats medel för att introducera och utbilda i ett tänkesätt baserat på en holistisk livssyn via Ekopedagogik. Pengarna beviljas för att utforska möjligheterna att introducera ekopedagogik hos miljörörelsen i Umeå.

2023-02-20 har Naturskyddsföreningens skogsnätverk i Norrbotten beviljats medel för att inventera och identifiera naturvärden i Norrbottens skogar.

2022-10-17 har Naturskyddsföreningen i Luleå beviljats 10 000 kr för studieresa till Lahtis, Finland.

2022-06-16 har Naturskyddsföreningen Umeå med omnejd beviljats 5 000 kr för fortbildning/studiecirkel inom miljöjuridik.