Naturskyddsföreningen Umeå med omnejd har beviljats 5 000 kr för fortbildning/studiecirkel inom miljöjuridik.

Naturskyddsföreningens skogsnätverk i Norrbotten har beviljats medel för att inventera och identifiera naturvärden i Norrbottens skogar.

Ingrid och Nikolas Berg, Medskaparna har beviljats medel för att introducera och utbilda i ett tänkesätt baserat på en holistisk livssyn via Ekopedagogik. Pengarna beviljas för att utforska möjligheterna att introducera ekopedagogik hos miljörörelsen i Umeå.

Bidrag har beviljats för genomförande av Skogspolitiska skolan ett informationsprojekt/folkbildningsprojekt om kyrkans markinnehav och demokratiska processer som styr besluten om skogen.